Data Science dla przemysłu
Jesteśmy ekspertami w dziedzinie analizy danych, uczenia maszynowego oraz sztucznej inteligencji
Realizujemy projekty w obszarach

energetyka

Portfolio produktów dedykowanych wyłącznie na rynek energii elektrycznej umożliwia zaspokojenie indywidualnych potrzeb każdego Uczestnika Rynku.

gazownictwo

Produkt GasLux jest integracją 8 modułów realizujących specjalistyczne zadania w podziemnych magazynach gazu.

ciepłownictwo

Nie tylko prognozujemy zapotrzebowanie na ciepło, ale także optymalizujemy proces wytwarzania i dystrybucji ciepła oraz przewidujemy awarie.

medycyna

Tworzymy oprogramowanie dedykowane dla szpitali, laboratoriów oraz lekarzy, które służy wspomaganiu obliczeń, opracowaniu statystyk oraz analizie danych medycznych i monitorowaniu jakości leczenia.

przemysł

Wejdź z nami w erę Przemysłu 4.0, dzięki optymalizacji procesów przemysłowych, utrzymaniu predykcyjnemu i przewidywaniu awarii czy automatyzacji procesów opartych na sztucznej inteligencji.

Etapy pracy
1

Identyfikacja problemu

W skład zespołu projektowego wchodzą analitycy danych, specjaliści od optymalizacji, uczenia maszynowego, programiści czy specjaliści od UX. W pierwszym kroku identyfikujemy problem i potrzeby klienta.

2

Warsztaty wymiany wiedzy

Niezwykle cenna jest dla nas ekspercka wiedza domenowa, dlatego organizujemy wspólne warsztaty, aby dogłębnie poznać specyfikę rozwiązywanego problemu.

3

Przekazanie danych oraz eksploracyjna analiza danych

Po otrzymaniu dostępu do danych zaczynamy je przetwarzać, wizualizować, czyścić, szukać w nich wzorców oraz typowych i nietypowych zachowań. Dopiero dogłębnie je poznając, możemy dobrać najbardziej odpowiednią i efektywną metodę modelowania w kolejnych krokach.

4

Ustalenie oraz wykonanie testów identyfikacyjnych

W niektórych projektach występuje konieczność przeprowadzenia eksperymentów identyfikacyjnych. Wiemy jak je wykonać tak, aby były one bezpieczne dla obiektu i nie powodowały zakłóceń w pracy operatorów ani negatywnych skutków ekonomicznych dla przedsiębiorstwa. Wykonaliśmy już złożone eksperymenty identyfikacyjne dla ponad 100 dużych instalacji przemysłowych.

5

Tworzenie silników obliczeniowych

W zależności od projektu korzystamy z najróżniejszych metod: od prostych modeli statystycznych, przez analizę szeregów czasowych, po głębokie uczenie maszynowe. Budujemy modele klasyfikacyjne, regresyjne, prognostyczne czy grupujące.

6

Integracja komponentów

Często nasze rozwiązania składają się z wielu modułów (np. model układu, model prognostyczny oraz optymalizator), które na tym etapie integrujemy oraz testujemy.

7

Instalacja systemu w środowisku produkcyjnym

Dane to dla nas nie tylko liczby, ale również urządzenia, operatorzy czy systemy, które za nimi stoją i którym one służą. Dlatego na ostatnim etapie wdrażamy nasze rozwiązania w postaci maksymalnie efektywnych i przyjaznych użytkownikowi aplikacji, dzięki którym w pełni można wykorzystać moc analityki.

Stworzyliśmy rozwiązania dla:

"Współpracuje z Transition Technologies od kilku lat, obecnie w ramach dwóch dużych projektów badawczych: EPISTOP i EPiMARKER. Wszelkie analizy przygotowywane są sprawnie, terminowo i rzetelnie. Niezwykle ważne jest zaangażowanie analityków firmy w projekt, wyrażane nie tylko poprzez szybkie i prawidłowe wykonywanie zadań wynikających z umowy konsorcjum, ale także poprzez stały, owocny i inspirujący dla pozostałych badaczy udział w dyskusjach metodologicznych i dotyczących interpretacji wyników."

prof. dr hab. n. med. Katarzyna Kotulska-Jóźwiak
Kierownik Kliniki Neurologii i Epileptologii (Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”)

Skontaktuj się z nami